Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

22. 03. 2016

Preambule Asociace nezávislých divadel

Asociace nezávislých divadel

Preambule 

V současné době chybí v České republice platforma, která by formulovala otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry, jehož podstatou je pohotovost v reakcích na společenská témata, překračování dočasných trendů a poryvů. Nezávislé divadlo je živým účastníkem života společnosti, který probouzí, zpochybňuje, podněcuje. Nezávislé divadlo je velmi často důležitým ambasadorem české kultury v zahraničí. Je proto zapotřebí prosazovat jedinečnost sektoru nezávislých divadel, navázat kontakt s veřejnou správou a zastřešovat vzájemnou komunikaci těchto divadel. Proto jsme se rozhodli iniciovat vznik AND jako otevřeného sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců, působících v oblasti divadel nezřizovaných veřejnou správou napříč celou republikou a ve společných otázkách komunikovat i s dalšími divadelními subjekty. Naším cílem je poskytnout zázemí pro sběr dat a jejich analýzu, výměnu informací a zkušeností mezi divadly, působit na jednotlivé články veřejné správy v oblasti legislativy a kulturních politik. Primárním zájmem neziskového sektoru je transparentnost prostředí a podmínek, v nichž je vyvíjena veřejně prospěšná umělecká činnost.

Naším cílem je:

  1. Obhajovat zájmy členů asociace na všech úrovních jednání s veřejnou správou, být platformou pro diskusi o těchto zájmech a jednotným mluvčím směrem k veřejnosti;
  2. Usilovat o kontinuálnost politických rozhodnutí v oblasti divadelní kultury a zabývat se jejich monitoringem;
  3. Navázat komunikaci se všemi stupni veřejné správy a přispívat ke zlepšení kulturní politiky, tedy podílet se odborným hlasem na tvorbě regionálních, krajských i celostátních kulturních koncepcí;
  4. Hledat systémové řešení tzv. vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů, usilovat o zvýšení podpory živého umění obecně;
  5. Podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů a konkurzů na stávající budovy, a s nimi související složení grantových a výběrových komisí, prosazovat prostupnost stávající divadelní sítě;
  6. Posílit vazby mezi kulturou a oblastí vzdělávání a rovněž vazby mezi kulturou a byznysem;
  7. Podporovat vztahy a spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky, prosazovat systémové financování nadregionálních aktivit;
  8. Usilovat o podporu a širší propagaci sektoru v rámci možností v gesci státu, krajů, měst a obcí, působit na sektor veřejnoprávních médií a vyžadovat jejich podíl na kulturním vzdělávání;
  9. Iniciovat oborové vzdělávací aktivity pro své členy;
  10. Komunikovat a spolupracovat se stávajícími profesními organizacemi v ČR k dosažení cílů a vizí.

V Praze dne 22. 3. 2016

Přípravný výbor AND:

Lenka Kolihová Havlíková, Štěpán Kubišta, Šárka Pavelková, Jakub Vedral

Dále se připojují:

Petr Boháč – Spitfire Company

Kateřina Bohadlová, Petr Hašek – Geisslers Hofcomoedianten

Martina Schlegelová – Divadlo Letí

Jakub Čermák, Barbora Mitošinková, Viktor Filip – Venuše ve Švehlovce

Tereza Sochová – Cabaret Calembour

Vojtěch Bárta – Chemické divadlo

Petr Prokop – Vosto5

Jaroslav Raušer – Move Association

Ivo Kristián Kubák – Vila Štvanice / Tygr v tísni

Tereza Marečková – Masopust

Matěj Samec – Meetfactory