Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

O nás

Asociace nezávislých divadel ČR byla ustanovena dne 26. května 2016 na ustavující schůzi v pražském nezávislém divadelním prostoru Vila Štvanice. Iniciátory byli Lenka Havlíková, Šárka Pavelková, Štěpán Kubišta, Kristián Kubák a Jakub Vedral. Myšlenka k založení vlastní profesní organizace vzešla z potřeby vlastní profesní platformy, která by formulovala otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry, jehož podstatou je pohotovost v reakcích na společenská témata, překračování dočasných trendů a poryvů. 

Nezávislé divadlo je živým účastníkem života společnosti, který probouzí, zpochybňuje, podněcuje. Nezávislé divadlo je velmi často důležitým ambasadorem české kultury v zahraničí. Je proto zapotřebí prosazovat jedinečnost sektoru nezávislých divadel, navázat kontakt s veřejnou správou a zastřešovat vzájemnou komunikaci těchto divadel. 

Asociace nezávislých divadel ČR vznikla jako otevřené sdružení divadelních subjektů, produkčních domů i jednotlivých tvůrců, působících v oblasti divadel nezřizovaných veřejnou správou napříč celou republikou a ve společných otázkách komunikovat i s dalšími divadelními subjekty. Primárním zájmem neziskového sektoru je transparentnost prostředí a podmínek, v nichž je vyvíjena veřejně prospěšná umělecká činnost.

Naším cílem je:

  • Obhajovat zájmy členů asociace na všech úrovních jednání s veřejnou správou, být platformou pro diskusi o těchto zájmech a jednotným mluvčím směrem k veřejnosti.
  • Usilovat o kontinuálnost politických rozhodnutí v oblasti divadelní kultury a zabývat se jejich monitoringem;
  • Navázat komunikaci se všemi stupni veřejné správy a přispívat ke zlepšení kulturní politiky, tedy podílet se odborným hlasem na tvorbě regionálních, krajských i celostátních kulturních koncepcí;
  • Hledat systémové řešení tzv. vícezdrojového financování a nastavení legislativních procesů, usilovat o zvýšení podpory živého umění obecně;
  • Podílet se na zvýšení transparentnosti a na koncepci grantových systémů a konkurzů na stávající budovy, a s nimi související složení grantových a výběrových komisí, prosazovat prostupnost stávající divadelní sítě;
  • Posílit vazby mezi kulturou a oblastí vzdělávání a rovněž vazby mezi kulturou a byznysem;
  • Podporovat vztahy a spolupráci mezi divadelními subjekty v rámci celé republiky, prosazovat systémové financování nadregionálních aktivit;
  • Usilovat o podporu a širší propagaci sektoru v rámci možností v gesci státu, krajů, měst a obcí, působit na sektor veřejnoprávních médií a vyžadovat jejich podíl na kulturním vzdělávání;
  • Iniciovat oborové vzdělávací aktivity pro své členy;
  • Komunikovat a spolupracovat se stávajícími profesními organizacemi v ČR k dosažení cílů a vizí.

jsme členy

 

spolupracujeme