Close
KULTURA VOLÍ 2017

KULTURA VOLÍ 2017

Předvolební kampaň Platformy uměleckých profesních organizací / PUPO – Asociace nezávislých divadel ČR, Herecká asociace, Vize tance a Taneční sdružení ČR. 

Superdebata ke kultuře 2017

Veřejná diskuse o kulturní politice se zástupci politických stran kandidujících do PS ČR.

České středisko ITI srdečně zve na debatu zaměřenou na kulturní politiku a dlouhodobé vize podpory umění v ČR vycházející z volebních programů politických stran, které kandidují do Poslanecké sněmovny ČR v říjnových volbách 2017. Moderovaná diskuse se zaměří nejen na programová prohlášení, ale i na plnění jednotlivých programových bodů a strategických dokumentů. Účastníky debaty budou zástupci politických stran, zástupci odborné veřejnosti a široká veřejnost. Akce se uskuteční ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo a v návaznosti na kampaň Kultura volí 2017, kterou pořádá Platforma uměleckých profesních organizací (Asociace nezávislých divadel, Vize tance, Taneční sdružení ČR, Herecká asociace).

Záznam debaty zde.

Čtěte
Tisková zpráva č. 2

KULTURA VOLÍ 2017

(Praha – 25. 9. 2017) Předvolební iniciativa nově vzniklé Platformy uměleckých profesních organizací má konkrétní výstupy. Anketa deseti otázek na téma „kultura“, zodpovězených třinácti stranami kandidujícími v nadcházejících volbách, byla přehledně graficky zpracována do formy plakátu, v němž lze porovnávat názory a postoje jednotlivých stran ke konkrétním otázkám. Všechny strany se shodují na společenském významu kultury, nutnosti finančně tento resort posílit a všechny chtějí zachovat samostatné ministerstvo a prohlubovat meziresortní spolupráci.

Aktuální dění v rámci kampaně můžete sledovat na facebookové události zde.

Čtěte
Odpovědi na předvolební otázky z kulturní politiky 2017

Vážený pane předsedo …..,                          V Praze 19. 5. 2017

obracíme se na Vás v začínajícím předvolebním období s několika konkrétními otázkami, týkajícími se kulturní politiky (viz níže). Jsme představitelé profesních organizací z oblasti divadla, které se sdružily do Platformy uměleckých profesních organizací. Tato platforma se zformovala za účelem všestranné podpory současného umění a posílení chápání společenského významu umělecké tvorby. Jejími členy jsou organizace napříč divadelními žánry a zastupující divadla všech právních forem. Jedná se o organizace s širokou členskou základnou a výrazným polem působnosti. Platforma je nadále otevřená dalším organizacím reprezentujícím současné umění. V oblasti kultury existuje řada dlouhodobě neřešených problémů, které komplikují práci divadel v celé republice. Zajímá nás, jaké jsou postoje (strana) ke kultuře, jaký je volební program a jakým způsobem budete přistupovat ke kulturní politice po volbách. Zároveň Vám touto cestou nabízíme konzultace a diskusi s odbornou veřejností, jak nyní v otázce volebního programu, tak do budoucna….

Čtěte
Tisková zpráva č. 1

UMĚLECKÉ PROFESNÍ ORGANIZACE KLADOU OTÁZKY KANDIDUJÍCÍM STRANÁM

(PRAHA – 25. 7. 2017) Dlouhodobě neřešené problémy v oblasti kultury, a zejména neuspokojivá situace na poli živého umění, přispěla k zformování Platformy uměleckých profesních organizací. Jejími členy jsou Asociace nezávislých divadel ČR, Herecká asociace, Vize tance a Taneční sdružení ČR. S Platformou spolupracuje také Asociace profesionálních divadel a České středisko Mezinárodního divadelního ústavu, nevládní organizace při UNESCO.

Čtěte