Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

KULTURA VOLÍ 2017

KULTURA VOLÍ 2017

Předvolební kampaň Platformy uměleckých profesních organizací / PUPO – Asociace nezávislých divadel ČR, Herecká asociace, Vize tance a Taneční sdružení ČR. 

Superdebata ke kultuře 2017

Veřejná diskuse o kulturní politice se zástupci politických stran kandidujících do PS ČR.

České středisko ITI srdečně zve na debatu zaměřenou na kulturní politiku a dlouhodobé vize podpory umění v ČR vycházející z volebních programů politických stran, které kandidují do Poslanecké sněmovny ČR v říjnových volbách 2017. Moderovaná diskuse se zaměří nejen na programová prohlášení, ale i na plnění jednotlivých programových bodů a strategických dokumentů. Účastníky debaty budou zástupci politických stran, zástupci odborné veřejnosti a široká veřejnost. Akce se uskuteční ve spolupráci s časopisem Svět a divadlo a v návaznosti na kampaň Kultura volí 2017, kterou pořádá Platforma uměleckých profesních organizací (Asociace nezávislých divadel, Vize tance, Taneční sdružení ČR, Herecká asociace).

Záznam debaty zde.

Čtěte
Tisková zpráva č. 2

KULTURA VOLÍ 2017

(Praha – 25. 9. 2017) Předvolební iniciativa nově vzniklé Platformy uměleckých profesních organizací má konkrétní výstupy. Anketa deseti otázek na téma „kultura“, zodpovězených třinácti stranami kandidujícími v nadcházejících volbách, byla přehledně graficky zpracována do formy plakátu, v němž lze porovnávat názory a postoje jednotlivých stran ke konkrétním otázkám. Všechny strany se shodují na společenském významu kultury, nutnosti finančně tento resort posílit a všechny chtějí zachovat samostatné ministerstvo a prohlubovat meziresortní spolupráci.

Aktuální dění v rámci kampaně můžete sledovat na facebookové události zde.

Čtěte
Odpovědi na předvolební otázky z kulturní politiky 2017

Vážený pane předsedo …..,                          V Praze 19. 5. 2017

obracíme se na Vás v začínajícím předvolebním období s několika konkrétními otázkami, týkajícími se kulturní politiky (viz níže). Jsme představitelé profesních organizací z oblasti divadla, které se sdružily do Platformy uměleckých profesních organizací. Tato platforma se zformovala za účelem všestranné podpory současného umění a posílení chápání společenského významu umělecké tvorby. Jejími členy jsou organizace napříč divadelními žánry a zastupující divadla všech právních forem. Jedná se o organizace s širokou členskou základnou a výrazným polem působnosti. Platforma je nadále otevřená dalším organizacím reprezentujícím současné umění. V oblasti kultury existuje řada dlouhodobě neřešených problémů, které komplikují práci divadel v celé republice. Zajímá nás, jaké jsou postoje (strana) ke kultuře, jaký je volební program a jakým způsobem budete přistupovat ke kulturní politice po volbách. Zároveň Vám touto cestou nabízíme konzultace a diskusi s odbornou veřejností, jak nyní v otázce volebního programu, tak do budoucna….

Čtěte
Tisková zpráva č. 1

UMĚLECKÉ PROFESNÍ ORGANIZACE KLADOU OTÁZKY KANDIDUJÍCÍM STRANÁM

(PRAHA – 25. 7. 2017) Dlouhodobě neřešené problémy v oblasti kultury, a zejména neuspokojivá situace na poli živého umění, přispěla k zformování Platformy uměleckých profesních organizací. Jejími členy jsou Asociace nezávislých divadel ČR, Herecká asociace, Vize tance a Taneční sdružení ČR. S Platformou spolupracuje také Asociace profesionálních divadel a České středisko Mezinárodního divadelního ústavu, nevládní organizace při UNESCO.

Čtěte