Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Uncategorized

Tisková zpráva o vzniku Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.

Byla ustanovena Asociace nezávislých divadel ČR Tisková zpráva, v Praze dne 6. 6. 2016 Výrazné podfinancování, legislativními problémy a nastavení grantových systémů napříč republikou, to jsou otázky, s nimiž se dlouhodobě potýká sektor nezávislého divadla. To bylo impulzem pro vznik Asociace nezávislých divadel ČR. Iniciativa členů přípravného výboru vzbudila velký ohlas nejen mezi divadelníky. Ke dni svého […]

Read More

Stanovy Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.

Stanovy Asociace nezávislých divadel ČR, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení I.1. Název zní: Asociace nezávislých divadel ČR, z.s. (dále jen „AND“). I.2. AND je organizací právnických a fyzických osob působících v oblasti profesionálního nezávislého divadla. I.3. Sídlem AND je Praha. I.4. AND má celostátní působnost na území České republiky. Článek II. Účel II.1. Účelem AND […]

Read More

Preambule Asociace nezávislých divadel

Asociace nezávislých divadel Preambule  V současné době chybí v České republice platforma, která by formulovala otázky smyslu a postavení nezávislého divadla napříč žánry, jehož podstatou je pohotovost v reakcích na společenská témata, překračování dočasných trendů a poryvů. Nezávislé divadlo je živým účastníkem života společnosti, který probouzí, zpochybňuje, podněcuje. Nezávislé divadlo je velmi často důležitým ambasadorem české kultury […]

Read More