Close

Monthly Archives: November 2016

Tisková zpráva o vzniku Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.

Byla ustanovena Asociace nezávislých divadel ČR Tisková zpráva, v Praze dne 6. 6. 2016 Výrazné podfinancování, legislativními problémy a nastavení grantových systémů napříč republikou, to jsou otázky, s nimiž se dlouhodobě potýká sektor nezávislého divadla. To bylo impulzem pro vznik Asociace nezávislých divadel ČR. Iniciativa členů přípravného výboru vzbudila velký ohlas nejen mezi divadelníky. Ke dni svého […]

Read More

Stanovy Asociace nezávislých divadel ČR, z.s.

Stanovy Asociace nezávislých divadel ČR, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení I.1. Název zní: Asociace nezávislých divadel ČR, z.s. (dále jen „AND“). I.2. AND je organizací právnických a fyzických osob působících v oblasti profesionálního nezávislého divadla. I.3. Sídlem AND je Praha. I.4. AND má celostátní působnost na území České republiky. Článek II. Účel II.1. Účelem AND […]

Read More