Close

Asociace nezávislých divadel ČR, z. s.


  • usiluje o kontinuálnost politických rozhodnutí v oblasti divadelní kultury
  • navazuje komunikaci se všemi stupni veřejné správy a přispívat ke zlepšení kulturní politiky
  • obhajuje zájmy členů asociace na všech úrovních jednání s veřejnou správou